FORTIS AURIS HACKERSPACE

LINUX / PYTHON3 / HACKING

Kurz je určený pre mládež a dospelých od 13 do 99 rokov. V prvej časti kurzu sa naučíme ovládať základné funkcie počítača cez terminál v operačnom systéme Linux. V druhej časti kurzu sa naučíme základy programovacieho jazyka Python a vytvárať jednoduché skripty. V tretej časti sa budeme venovať základným hackerským technikám a nástrojom kybernetickej bezpečnosti.

LINUX

Pondelok, Streda, Piatok od 13:00 do 16:00
  • Zahráme sa so súbormi a adresármi.
  • Skontrolujeme procesy.
  • Updatujeme a upgradujeme systém, inštalujeme aplikácie cez Packet manager.
  • Vytvoríme užívateľov a skupiny.
  • Naučíme sa vytvárať textové subory cez nano a vim.
  • Nahradíme Windows Terminal Multiplexorom.
  • Skontrolujeme sieťové rozhranie,
  • Vytvoríme šifrovaný tunel na vzdialený počítač.
  • Kontrolujeme servisy a spúšťame démonov
  • Grepujeme logy a hľadáme súbory.
  • Zadávame úlohy cez Cron.

  PYTHON3

  Pondelok, Streda, Piatok od 13:00 do 16:00
   • Pozdravime svet.
   • Vytvoríme premenné.
   • Robíme operácie a cykly,
   • Hrajeme sa s korytnačkou,
   • Definujeme funkcie a metódy,
   • Objavíme triedy s dedičnosťou a bez,
   • Spoznáme lambda funkcie a funkcionálne programovanie,
   • Tvoríme jednoduché algoritmy,
   • Pracujeme s modulmi,
   • Prechádzame najpoužívanejšie moduly sys, os, time, datetime, re, pickle, json ....,
   • Testujeme programy (Pytest, Unittest),
   • Vytvárame jednoduché grafické rozhranie.
   • Dokumentácia a komentáre.
   • Robíme Code Review.
   • Pracujeme s GITom.

   HACKING

   Pondelok, Streda, Piatok od 13:00 do 16:00
    • Kto sú Etickí Hackeri.
    • Skenujeme siete.
    • Prelamujeme heslá.
    • Hrajeme sa so sieťovou mačkou.
    • Vodíme za nos routre.
    • Odpočúvame počítačovú sieť.
    • Spoznáme Metasploit framework.
    • Vyskúšame Reverzné shelly a vidličkové bomby.
    • Použijeme jednoduché sociálne inžinierstvo.
    • Analyzujeme Firewally a systémové logy.
    • Nastavujeme ochranné opatrenia.
    • Hrabeme sa v Pieskovisku (Sandboxoch, kontajneroch, virtualnych mašinách).
    • Útoky pomocou hardvéru.
    • Útoky pomocou skriptov - keyloggery, jednoduché reverzné shelly